Eiropas Padomes komitejas “Moneyval” progresa ziņojumā, kurā eksperti vērtēja Latvijas normatīvā regulējuma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā atbilstību starptautiskajiem standartiem, uzlabots Latvijas novērtējums 11 rekomendāciju izpildē. Uzraudzības statuss Latvijai gan ir atstāts.

Plašāk stāsta Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis.

Viedokli izsaka Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre un Latvijas Universitātes profesore Baiba Šavriņa.