Iedzīvotāji nevar būt pārliecināti par saņemto mērniecības pakalpojumu kvalitāti, bet valsts kopumā - par Nekustamā īpašuma valsts kadastra datu pareizību, secinājusi Valsts kontrole (VK), veicot revīziju par zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanas uzraudzību.

Raidījumā Pēcpusdiena Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa skaidro, kādas nepilnības atklātas revīzijas laikā.

Viedokli izsaka Valsts Zemes dienesta Mērniecības daļas vadītājs Viesturs Aigars un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.