Valdība 26. oktobrī pieņēma Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumus, kas nosaka prasības atkritumu dalītai savākšanai, sagatavošanai atkārtotai izmantošanai un materiālu reģenerācijai.

Noteikumi nosaka mērķus sadzīves atkritumu sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, pārstrāde un materiālu reģenerācijai, kā arī prasības plāna saturam, lai pagarinātu termiņus sadzīves atkritumu sadzīves atkritumu sagatavošanai atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un materiālu reģenerācijas mērķu sasniegšanai.

Ar lēmumu iepazīstina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere.

Viedokli izsaka vides pakalpojumu uzņēmuma "Clean R" valdes loceklis Guntars Levics.