Dīkstāves pabalstu izmaksa tiks pārtraukta pēc 30.jūnija. Kādi ir ministriju atbalsta pasākumi bezdarbniekiem un uzņēmējiem pēc šī laika?

Plānots veidot algu subsīdijas atbalsta pasākumu, kura laikā darba devējiem tiktu piešķirtas subsīdijas 50% apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša darba algas četru mēnešu garumā. Subsīdijas maksimālais apmērs būtu 430 eiro mēnesī. Tādējādi, ja darbinieka mēneša darba alga ir 860 eiro, subsīdija veidos 430 eiro mēnesī, savukārt, ja darba alga ir 430 eiro, būs iespējams saņemt subsīdiju 215 eiro mēnesī.

Skaidro Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis un Ekonomikas ministrijas  Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors Kristaps Soms. Komentē Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.