Noslēdzies trīs gadus ilgušais Latviešu valodas aģentūras pētījums “Attieksme pret latviešu valodu un tās mācību procesu”. Pētījuma mērķis bija izzināt skolotāju un skolēnu attieksmi pret latviešu valodas mācību procesu: kā tas norit un kā tam vajadzētu noritēt, kas kavē un kas veicina latviešu valodas apguvi. Lai atbildētu uz šiem un citiem jautājumiem, svarīgi bija noskaidrot cēloņus, kuri nosaka pozitīvas vai negatīvas attieksmes veidošanos. Pētījuma rezultāti ir apkopoti 15 bukletos atbilstoši pētījuma virzieniem.

Par pētījumu stāsta Latviešu valodas aģentūras pētnieku grupas vadītāja Sanita Martena, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentes Laine Railīte un Latviešu valodas skolotāja Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā Inga Narmonta.