Pēc 2,5 gadu darba noslēdzies NordPlus Adult finansētais projekts "Vecums nav šķērslis", kura mērķis - Baltijas valstu senioru dzīves kvalitātes celšana un iedrošināšana aktīvākam dzīvesveidam pēc darba gaitu noslēgšanas. Pie projekta strādāja Latvijas Pensionāru federācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība "Bočiai". Tā rezultātā izstrādātas mācību programmas un sagatavoti sertificēti lektori (Latvijā 52, Igaunijā un Lietuvā katrā pa 40), kuri jau uzsākuši nodarbību īstenošanu senioriem visās trijās Baltijas valstīs. Stāsta Pensionāru federācijas priekšsēdis Andris Siliņš, Kuldīgas senioru skolas vadītāja, viena no programmas lektorēm Ruta Orlova un Krāslavas Senioru skolas vadītājs Raimonds Lazda.