Četri gadi cietumā un mantas konfiskācija – tādu sodu koruptīvos noziegumos apsūdzētajam bijušajam Ventspils mēram Aivaram Lembergam no partijas „Latvijai un Ventspilij” apelācijas instancē piesprieda Rīgas apgabaltiesa. Sods ir mazāks nekā tiesas nolēmuma pirms diviem ar pusi gadiem, taču lietas izskatīšana, visticamāk, vēl turpināsies Augstākajā tiesā.

Tiesnese: „Tagad varat apsēsties, jo nolēmums būs diezgan apjomīgs.”

Saīsinātā sprieduma nolasīšanai Aivara Lemberga lietā Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Amolai vajadzēja nepilnas divas stundas. Apelācijas instance lēmusi Lembergam piespriest četrus gadus cietumā un mantas konfiskāciju. Šajā sodā ieskaitīts apcietinājumā un mājas arestā jau pavadītais laiks – teju divi gadi. Tiesa lēmusi, ka pēc sprieduma stāšanās spēkā atcels Lembergam noteikto drošības līdzekli – drošības naudu un liegumu vadīt Ventspils domi. Savukārt Lemberga dēlam Anrijam tiesa piesprieda vienu gadu un 11 mēnešus ilgu cietumsodu, kā arī mantas konfiskāciju. Arī Lemberga biznesa partnerim Ansim Sormulim apgabaltiesa piesprieda vienu gadu un deviņus mēnešus ilgu cietumsodu un mantas konfiskāciju. Visu trīs apsūdzēto attiesājamās mantas uzskaitījuma nolasīšanai vajadzēja visvairāk laika. Tā skar gan uzņēmumu daļas un akcijas, gan nekustamo un nekustamo īpašumu. Apsūdzētie, viņu aizstāvji un prokurors tiesas lēmumu noklausījās attālināti. Pirms diviem ar pusi gadiem pirmās instances Lembergam piespriestais sods bija bargāks – pieci gadi cietumā, 20 000 eiro naudas sods un mantas konfiskācija. Kāpēc apelācijas instances sods ir maigāks, skaidro tiesnese Sandra Amola.

„Laikā, kad apgabaltiesa izskatīja šo lietu, tiesa guva tādas ziņas par apsūdzētā personību, kas vēl nebija pirmās instances tiesas sēdē. Konkrēti mēs šodien neatklāsim, kas kait viņa veselībai, bet tas ir pamats samazināt sodu.”

2021. gada februārī pēc pirmās instances sprieduma Lembergu apcietināja tiesa zālē un pēc apmēram gada atbrīvoja pret 100 000 eiro drošības naudu. Šodien pēc tiesas lēmuma apcietinājums nesekoja, jo Lembergs šajā laikā nesot vilcinājis tiesas sēdes un nav pārkāpis noteiktos drošības līdzekļus. Atbilstoši tiesas lēmumam Lembergs atzīts par vainīgu kukuļņemšanā, naudas atmazgāšanā, neatļautā dalībā mantiskā darījumā, dokumentu viltošanā. Šo apsūdzības punktu uzturēšanu spriedumā pozitīvi vērtē prokurors Aivis Zalažinskis. Taču viņš nepiekrīt attaisnošanai apsūdzībās par interešu konfliktu un par īpašuma tiesību nedeklarēšanu.

„Mūsu ieskatā, ir ļoti nesaprotami, kā var attaisnot personu, kura septiņu gadu periodā, atrodoties valsts amatpersonas statusā, ir vairāk nekā 300 reizes lēmusi par juridiskām personām, kurās pati ieinteresēta. Respektīvi vai nu viņš pats ir [uzņēmuma] īpašnieks vai nu viņa tuvinieki. Otrs, kas, bez šaubām, rada neizpratni ir tas, ka valsts amatpersonai nav jādeklarē tās īpašuma tiesības, kas viņam pieder.”

Līdz ar to prokurors pēc pilna tiesas sprieduma saņemšanas 11. oktobrī plāno šajā lietā iesniegt protestu Augstākajā tiesā. Kasācijas sūdzību, visticamāk, iesniegs arī apsūdzēto aizstāvji, līdz ar to šī, 2009. gadā sāktā Lemberga lietas iztiesāšana vēl kādu laiku turpināsies. Spriedums stāsies spēkā pēc Augstākās tiesas nolēmuma, vai šodien nolasīto spriedumu atstāt negrozītu vai mainīt. Tikai pēc tam soda mēri stāsies spēkā. Tiesnese Sandra Amola apelācijas tiesas nolēmumā minēto sodu vērtē kā samērīgu.

„Mēs neuzskatām, ka tas ir maigs. Protams, ka gan pirmās instances tiesa ņēma vērā to, cik ilgi šī lieta tiek skatīta un izmeklēta. Arī mēs to ņēmām vērā, jo arī tam ir nozīme.”