Pagājušā nedēļā vispārējo zināšanu testu nav nokārtojusi puse prokurora amata pretendentu. Situāciju raksturo
Latvijas Republikas Prokuratūras pārstāve Aiga Eiduka un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Anita Rodiņa.