Izstrādājot budžeta likumu 2020.gadam, ir noteikts īpašs regulējums, kas nosaka, ka visi darījumi, kas lielāki par 50 000 eiro saistībā ar kustamo, nekustamo mantu vai kādiem citiem darījumiem, ir jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Regulējums izstrādāts, ka lai novērstu situāciju, kurā pašvaldības uzņemas nepamatoti lielas finansiālās saistības brīdī, kamēr notiek administratīvi teritoriālās reformas process un vēl nav pieņemts likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu.

Plašāk stāsta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.

Viedokli izsaka Latvijas pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos Kristīne Kinča.