Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns paredz saglabāt, attīstīt un nodrošināt svētku tradīcijas - UNESCO starptautiski atzīta Cilvēces un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarba - ilgtspējas faktorus.

Kultūras ministrijas (KM) sagatavotais plāns paredz vairākus rīcības virzienus - nostiprināt formālās un neformālās izglītības lomu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanai un ilgtspējai, nodrošināt māksliniecisko kolektīvu darbību, repertuāra sagatavošanu un apgūšanu, sagatavot un īstenot XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkus - svētku tradīcijas 150. gadskārtas pasākumus.

Plašāk skaidro Latvijas Nacionālā kultūras centra Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības nodaļas vadītāja Sarmīte Pāvulēna.