​Valdības unpašvaldību vienošanās paredz papildus finansējumu mērķdotācijām un aizdevumiem pašvaldību attīstībai, bet abas puses nevienojās par Iedzīvotāju ienākumu nodokļa proporcijas maiņu.

Pašvaldībām paredzēts papildus finansējumu pašvaldību mērķdotācijām, pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, aizņemšanos pašvaldību attīstības veicināšanai, teikts valdības pirmdien atbalstītajā Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokols par 2022.gada budžetu un vidējā termiņa 2022.-2024.gadam budžeta ietvaru.

Vienošanās protokols paredz pašvaldībām pastāvīgu, stabilu un prognozējamu ieņēmumu bāzi 2022.gadā un vidējā termiņā, kas nodrošinātu pašvaldībām nepieciešamos finanšu resursus pašvaldību funkciju veikšanai un saistību izpildei un nodrošinātu iespēju kvalitatīvi plānot savu attīstību vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Lai gan panākta Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Ministru kabineta vienošanās par 2022.gada budžetu, tomēr LPS nav izdevies pārliecināt valdību par Iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) proporcijas maiņu. Pašlaik ienākumus no IIN 75% apmērā saņem pašvaldības, bet 25% valsts.

Plašāk skaidro Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis.