28.novembrī sākušās Eiropas Pensionēšanās nedēļas Latvijā "Rūpes par nākotni jau no pirmās algas" aktivitātes, kuru mērķis ir pievērst sabiedrības un īpaši jauniešu uzmanību uzkrājumu veidošanas nepieciešamībai, lai laikus rūpētos par savu vecumdienu finansiālo nodrošinājumu.

Kāda ir jauniešu attiekme pret uzkrājumu veidošanu, plašāk stāsta Aija Brikše, Latvijas Bankas vecākā finanšu pratības speciāliste.