Latvijas un Lietuvas zinātnieku pētījumi apstiprina līdz šim izteiktos minējumus, ka hidroelektrostacijas (HES), kas uzceltas uz mazajām upēm, rada neatgriezenisku kaitējumu ūdens faunai (zivīm) Ventas un Lielupes upju baseinos.

Projekts ECOFLOW, ko organizēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) - vadošais partneris Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā, tika uzsākts 2017. gada aprīlī, tā rezultātu apkopošana tiks pabeigta līdz 2019. gada marta beigām.

Raidījumā Pēcpusdiena Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra ECOFLOW projekta vadītāja, LVĢMC Iekšējo ūdeņu nodaļas vecākā speciāliste Linda Fībiga iepazīstina ar pētījumu.

Viedokli izsaka Latvijas makšķernieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Alvis Birkovs un Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas (LEAF) valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe.