Analizējot izgudrojumu un patentu pieteikumu datus, Eiropas Patentu iestāde pētījumā konstatē - Eiropā lielākais sieviešu izgudrotāju īpatsvars ir Latvijā.

Eiropas Patentu iestāde ( EPO) pirmo reizi apkopojusi un analizējusi datus, ietverot laika posmu no 2010. Līdz 2021.gadam, par sieviešu līdzdalību izgudrojumos, kas patentēti Eiropas valstīs. Pētījuma "Sieviešu dalība izgudrotāju darbībā" materiāli liecina, ka sieviešu ieguldījums zinātnē un tehnoloģijās pēdējās desmitgadēs ir palielinājies, tomēr līdzsvars ar vīriešu devumu vēl nav sasniegts.

No Eiropas izgudrotāju patentu pieteikumiem tikai 13,2% iesniedzēju ir sievietes. Tas nozīmē, ka sieviešu izgudrotāju īpatsvars Eiropā ir zemāks nekā Dienvidkorejā (28,3%), Ķīnā (26,8%) un ASV (15%).

Dati apliecina, ka starp EPO dalībvalstīm, lielākais sieviešu izgudrotāju īpatsvars ir Latvijā (30,6%)! Augsts tas ir arī Portugālē (26,8%), Horvātijā (25,8%), Spānijā (23,2%) un Lietuvā (21,4%). Savukārt Vācijā (10,0%), Luksemburgā (10,0%), Lihtenšteinā (9,6%) un Austrijā (8,0%) tas ir viszemākais.

Plašāk stāsta Patentu valdes Attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta vecākais referents Andris Vanadziņš.