Apjomīga pētījuma gaitā secināts - Latgalē NVO savu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos uzlūko ar skepsi. Pētījumā aplūkotas Latgales reģiona pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas, veikta nevalstisko organizāciju un to dalībnieku aptauja, konstatētas galvenās problēmas un izteikti priekšlikumi.

Ar pētījuma rezultātiem iepazīstina biedrības "ESTO" valdes locekle Ilona Rupaine.

Pētījumā aplūkota Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētu, Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadu mājaslapās un attīstības programmās atrodamā informācija par pašvaldību sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām.

Ar pētījumu var iepazīsties internetā.