Gandrīz visās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD valstīs 2022. gadā skolēnu sniegumam mācībās bijis bezprecedenta kritums, ja salīdzina ar 2018. gadu. Šis secinājums izriet no šodien, 5. decembrī, publiskotā Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījuma rezultātiem.

Pētījumā šoreiz uzmanība īpaši pievērsta 15 gadus veco skolēnu zināšanām matemātikā, taču arī lasītprasmei un kompetencei dabaszinībās. Skolēnu panākumi mācībās analizēti 81 valstī, arī Latvijā, kur līmenis šajos parametros palicis gandrīz nemainīgs.

Latvijā ir ievērojami mazāk skolēnu ar zemiem sasniegumiem mācībās, taču mazāk nekā vidēji Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD valstīs ir arī izcilu skolēnu ar augstiem rezultātiem. Tas gan nenozīmējot, ka skolēnu zināšanas ir viduvējas; drīzāk gan mācību darbā skolotāji vairāk uzmanības velta skolēniem, kuri mācās sliktāk, un palīdz sekmes uzlabot, bet mazāk vērības tiek ļoti labajiem skolēniem. Tas atkarīgs arī no mācību mērķa, akcentēja pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kiseļova.

Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījumu parasti veic ik pēc trim gadiem. Iepriekšējais izvērtējums notika 2018.gadā, taču kovida pandēmijas dēļ nākamais sekoja tikai 2022., nevis 2021., kā bija paredzēts iepriekš. Visticamāk, ar pandēmiju saistīto ierobežojumu un attālināto mācību dēļ vidējie rādītāji trīs galvenajos parametros – zināšanās matemātikā, lasītprasmē un dabaszinībās – ir radikāli pasliktinājušies.

Latvijā savukārt uzlabojies skolēnu sniegums dabaszinātnēs – 2018.gadā tas bija tāds pats kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD valstīs vidēji, bet jaunākajā pētījumā redzams, ka tas paaugstinājies virs vidējā līmeņa, tiesa, vidējais līmenis pazeminājies.

Arī matemātikā mūsu skolēni ir labāki nekā vidēji, taču šī līkne ir lejupejoša, vidējā Latvijas skolēnu kompetence ir samazinājusies.

Situācija pasliktinājusies arī lasītprasmes ziņā, tur mūs bērni netiek pāri vidējam līmenim OECD valstīs. Jau iepriekš publiskotos pētījumos atklājies šis trūkums, kas būtiski ietekmē spēju uztvert gandrīz jebkura cita mācību priekšmeta saturu.