Pēdējā laikā palielinājies dažādu iniciatīvu skaits sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss.lv". Kas veicina cilvēku aktivitāti un vai tas neliecina, ka iedzīvotājiem trūkst citas iespējas pilsoniski līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē?

“Mana balss” pārstāvis Didzis Meļķis atzīst, ka pēdējā laikā tiek iesniegts daudz vairāk iniciatīvu, līdz sabiedrības apspriešanai nonāk mazāk nekā 40% no iesniegtām. Katru iesniegto iniciatīvu vispirms izvērtē platformas pārstāvji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus.

“Providus” pētniece Līga Stafecka atzīst, ka elektroniskā līdzdalība šobrīd piedzīvo uzplaukumu, bet tajā pašā laikā pastāv risks izslēgt no iespējas paust viedokli cilvēkus, kam nav pietiekamas digitālās prasmes. Līdz ar to arī neuzzina viņu vajadzīgas.