Līdz gada beigām piedāvājam 20 radio raidījumus par pieaugušo izglītību Latvijā. Raidījumos stāstām par pieaugušo izglītības nepieciešamību, validāciju jeb dzīves laikā iegūto prasmju atzīšanu, par izglītības saņēmēju un īstenotāju labās prakses piemēriem, kā arī faktoriem, kas traucē realizēt pieaugušo izglītības pasākumus.

Raidījumi top Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā" ietvaros.

 

Liepājas Universitātē populārzinātniskā lekciju ciklā „Mazā akadēmija" novada un pilsētas iedzīvotāji bez maksas var piedalīties lekcijās par dažādām tēmām.

 

Pieaugušo izglītībai Latvijā no Eiropas sociālā fonda nākamajos gados būs pieejami 25 miljoni eiro. Kādas prasmes šī projekta ietvaros varēs iegūt un kādas pieaugušo izglītības programmas jau šobrīd var izmantot rīdzinieki?

 

Jau trešo gadu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā līdztekus profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmām bērniem ikviens pieaugušais bez vecuma ierobežojuma te var mācīties dejot, darboties mākslas studijā, kā arī apgūt mūzikas instrumentu spēles pamatus. 

 

Eiropas Savienībā izveidota pieaugušo izglītības elektroniskā platforma EPALE. Tajā apkopota informācija par pieaugušo izglītību 28 ES valstīs. Šī platforma, protams, ir angļu valodā, bet top arī mājas lapa latviešu valodā. 

 

Kādreiz Latvijā populāras bija vakarskolas. Valmierā vidusskolas izglītību šobrīd var iegūt vakara maiņu vidusskolā. 

 

Rēzeknes pilsētā jau ceturto gadu ir iespējams apgūt ķīniešu valodu. Šobrīd cilvēki to mācās jau dažādos zināšu līmeņos. Valodas kursi tiek piedāvāti sadarbojoties ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un nesen atvērto akadēmijas Konfūcija klasi.

 

Dobelē jau 20 gadus darbojas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrs. Tālmācībā te var apgūt tādas programmas, kā ieskatu komercdarbības uzsākšanā un augļu un ogu pārstādi mājražotājiem.

 

Jau ceturto gadu Liepājas muzeja paspārnē darbojas Kurzemes tautastērpu informācijas centrs, kur iespējams gūt padziļinātu izpratni par tautas tērpu, to darināšanu un valkāšanu.

 

Tie Latvijas iedzīvotāji, kas ir savas jomas profesionāļi, bet nav ieguvuši izglītību un saņēmuši diplomu, var kārtot eksāmenu un saņemt kvalifikācijas apliecību. Pēdējo gadu laikā šo iespēju izmantojuši jau vairāki simti cilvēku.

 

Profesionālās prasmes un kvalifikācijas Siguldā apgūt nevar, bet novada pašvaldība licencējusi septiņas pieaugušo neformālās jeb interešu izglītības programmas, tai skaitā moderno deju un baletu pieaugušajiem, badmintonu un citas.

 

Laikā, kad aizvien vairāk tiek diskutēts par pedagogu atalgojumu, no plašā Daugavpils Universitātes pieaugušo mūžizglītības piedāvājuma klāsta, interesenti aizvien biežāk izvēlas apmeklēt pedagoģiskās kompetences paaugstināšanas kursus.

 

Latvijā lielākā un satura ziņā daudzveidīgākā pieaugušo izglītības iestāde atrodas Jelgavā. 326 dažādas mācību programmas īsteno Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona kompetenču centrs”.

 

Pateicoties Kuldīgas restaurācijas centram, kas tika dibināts 2010. gadā, Kuldīgā mainās cilvēku attieksme par kultūras mantojuma saglabāšanu. Sešu gadu laikā notikuši dažādi semināri un izglītojošas nodarbības gan iesācējiem, gan profesionāļiem.

 

Jaunjelgavā pirms četriem gadiem izveidoja gleznošanas studiju. Ja sākumā tas vairāk bija brīvā laika pavadīšanas veids, tad tagad izveidota Kultūras veicināšanas biedrība un projektā „Laika kaleidoskops” gleznošanas studijas dalībnieces pēta Jaunjelgavas vēsturi.

 

Runājot par mūžizglītību, lielākoties sabiedrībā ir priekšstats, ka tā sevī ietver dažādus kursus, kuros var iegūt vai papildināt zināšanas, bet mazāk zinām, ka mūžizglītība ir arī iespēja studēt, esot jau arī cienījamos gados. Šāda iespēja sēsties atkal vienā solā ar studentiem ir Vidzemes augstskolā, programmā „Atvērtā universitāte”.

 

Latgales kultūrvēstures muzejs piedāvā muzejpedagoģiskās programmas pieaugušajiem. Tā, piemēram, nodarbības „24 stundis latgalīts” laikā interesenti var uzzināt par latgaliešu tradīcijām, sadzīves paradumiem, godiem, ēdieniem, darboties praktiski un iesaistīsies ikdienas darbu un situāciju izspēlē.

 

ieaugušo izglītībā mēs vēl esam pašā ceļa sākumā - tā situāciju vērtē Limbažu vakara vidusskolas vadītāja Vaira Ābele. Limbažos darbojas mācību centrs “Buts”, pieaugušo izglītošanā iesaistās arī Limbažu bibliotēka, bet plašu interešu izglītību piedāvā biedrība „Limbažu filcs”.

 

Kuldīgas pieagušo izglītības centrs strādā dažādos virzienos, cieši sadarbojoties ar pašvaldību un uzņēmējiem - piemēram, Kuldīgas pieaugušo izglītības centrā angļu valodu varēja apgūt pilsētas sētnieki un pašvaldības policisti, bet pašlaik notiek auklīšu apmācība interešu, izglītības kursi kaligrāfijā un citas aktivitātes.

 

Pirms 10 gadiem Madonā izveidoja Augstākās izglītības centru un šobrīd pieaugušo izglītībā piedāvājums ir plašāks, nekā pieprasījums. Centrs sadarbojas ar divām augstskolām un organizē mācības 60 programmētājiem. Novadā darbojas arī 13 privāti dažādu kursu un mācību organizētāji.

 
Latvijā mūžizglītības aizsākumi saistāmi ar pagājušā gadsimta 20 - 30. gadiem, kad pieaugušo izglītības jomā veidojās Tautas universitātes. Viena no tām bija arī Kauguru pagasta Mūrmuižā. Mūrmuižas Tautas universitāte Latvijai atgūstot neatkarību savu darbību atjaunoja un arī vēl šobrīd to turpina.