Šogad piegružoto valsts autoceļu ceļmalu sakopšanai izlietoti vairāk nekā 597 tūkstoši eiro, tajā skaitā autoceļu nodalījuma joslas sakopšanai 465 tūkstoši eiro un autobusu pieturvietu atkritumu tvertņu apkopei 132 tūkstoši eiro. Ik gadu izmesto atkritumu daudzums ceļmalās nesamazinās, kas liecina par ceļu lietotāju vienaldzīgo attieksmi vides piesārņojuma problēmu risināšanā un atkritumu īpatsvara samazināšanā.

Plašāk stāsta SIA „Latvijas autoceļu uzturētājs” pārstāve Sigita Paula.