Lai pārliecinātos, ka personai veselības stāvokļa dēļ nav ierobežotas spējas ievērot valsts noslēpuma aizsardzības nosacījumus, viņu varēs nosūtīt veikt veselības pārbaudi. Valsts sekretāru sanāksmē 10.oktobrī izsludināts noteikumu projekts, kas nosaka kārtību, kādā šī pārbaude būs veicama. Ja valsts drošības iestādes, lemjot par piekļuves valsts noslēpumam piešķiršanu, nosūtīs personu uz veselības pārbaudi, tās izmaksas segs no valsts budžeta.

Ar lēmumu iepazīstina Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.

Viedokli izsaka slimnīcas "Ģintermuiža" ambulatorā dienesta vadītājs Igors Vasins.