Pagājušajā gadā Latvijas Hidroekoloģijas institūta uzsāktajā un realizētajā projektā apkopota visa pieejamā informācija par laika posmu no 2010.gada un tika veikti praktiski mērījumi Rīgas līcī, lai pirmo reizi Latvijā detalizētāk izpētītu un raksturotu apvelinga (parādība, ko izjutis gandrīz ikkatrs brīdī, kad karstā vasaras laikā gribam iet nopeldēties, bet ūdens ir ļoti auksts vai pat stindzinošs) īpatnības Rīgas līča piekrastē.

Pirmie iegūtie pētījuma rezultāti no pieejamajiem datiem liecina, ka apvelinga gadījumi biežāk sastopami Rīgas līča rietumu piekrastē (Mērsrags, Roja) nekā austrumu piekrastē (Skulte, Salacgrīva).

Ar pētījumu iepazīstina Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieks Māris Skudra.