Polijas Konstitucionālais tribunāls atzinis, ka daži Eiropas Savienības (ES) līguma panti nav "savienojami" ar Polijas konstitūciju. Konstitucionālā tribunāla priekšsēdētāja Jūlija Pšilembska uzskaitījusi virkni ES līguma pantu, kas nav savienojami ar Polijas konstitūciju, kā arī norādījusi, ka ES institūcijas "rīkojas ārpus savām pilnvarām," kas noteiktas līgumā.

Spriedumu skaidro Rīgas Stradiņa universitātes profesors Eiropas Studiju fakultātes dekāns, Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds