Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) iedzīvotāju aptaujā vēlas noskaidrot ar patērētāju tiesībām saistīto situāciju un problemātiku pirmsskolas izglītības jomā. Tādēļ PTAC aicina ikvienu vecāku, kuru bērni gatavojas apmeklēt, apmeklē vai pēdējo trīs gadu laikā ir apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi, aizpildīt anketu.

"Mūs interesē, kā patērētājiem tiek izskaidroti līguma pamatpunkti, vai ir sniegta tā saucamā pirmslīguma informācija. Varbūt arī kaut kādas nianses, piemēram, kā rīkoties, ja bērns ilgstoši neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, kāda ir atmaksas kārtība, kāda ziņošanas kārtība," skaidro PTAC pārstāve Sanita Gertmane.

Aptaujas anketa pieejama internetā.

"Priecāsimies, ja anketu aizpildīs vecāki no dažādām Latvijas vietām un dažādiem reģioniem, vācam informāciju gan privātajām, gan pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm," norāda Sanita Gertmane.