Pērn prezentētais Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) konceptuālā ziņojuma projekts par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu ir normatīvajiem aktiem neatbilstošs un saturiski mazvērtīgs, tādēļ nav izmantojams par pamatu tālākai saskaņošanai un priekšlikumu izskatīšanai, teikts Rektoru padomes atzinumā par ministrijas ziņojumu.

Padome arī iebilst iecerei noteikt tādus kvantitatīvus kritērijus kā minimālais studentu skaits universitātes statusa iegūšanai, uzskatot, ka tie ir formāli un nepamatoti diskriminējoši, kā arī neliecina par studiju un zinātnes kvalitāti.

Plašāk stāsta Rektoru padomes padomes ģenerālsekretārs Jānis Bernāts.

Viedokli izsaka Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs.