Rēzeknē noslēdzies 2020. gada mazo kultūras un tūrisma projektu konkurss, ko finansē Rēzeknes pašvaldība. Atbalstu saņēma septiņi gan biedrību, gan individuāli iesniegtie projekti, kas ļaus šogad ne tikai izdot vairākas grāmatas un labiekārtot pilsētas vidi, bet arī organizēt dažādus kultūras pasākumus pilsētā.

Rēzeknē jau kļuvis par tradīciju atbalstīt gan biedrību, gan individuālos mazos kultūras projektus, kas saistīti ar Rēzeknes vizuālā tēla uzlabošanu, tūrisma un jaunrades attīstību pilsētā. Šogad līdzfinansējums dažādu ideju realizēšanai piešķirts septiņiem projektiem. Viens no tādiem ir Latvijas muzeju biedrības projekts -- grāmata “100 fakti par Rēzekni”. Kā atklāj viens no tās autoriem Latgales Kultūrvēstures muzeja speciālists Kaspars Strods, grāmatu plānots izdot līdz Rēzeknes pilsētas svētkiem, kas parasti norisinās augustā.

“Tā kā pēdējos gados Rēzeknē ir iznākuši dažādi izdevumi par Rēzeknes vēsturi, kultūrvēsturi, notikumiem, personībām, tad mums gribējās izdot tādu vienkāršu, viegli uztveramu izdevumu, kur pilsētas viesis vai vietējais iedzīvotājs varētu saprotamā, vieglā  valodā  uzzināt par pilsētu. Turklāt,  ne tikai vēsturi, bet arī, piemēram, statistiku par pilsētas platību, iedzīvotāju skaitu.”

Kaspars Strods uzsver, ka šī  200 lapu biezā, kabatas formāta grāmata ir dāvana Rēzeknes pilsētai 735 gadu jubilejā.

“Tāda izdevuma pilsētai nav bijis no 1936. gada, kad bija izdots tāds ceļvedis, kas tika atkārtoti izdots  deviņdesmito gadu vidū.”

Vēl viens projekts, kas ieguvis finansējumu savas idejas realizēšanai ir biedrības “Lauku sāta” Vasaras saulgriežu koncertuzvedums “Sen tos Jāņus daudzināja”. Biedrības pārstāvis Jānis Mežinskis atklāj, ka viņu projekta ietvaros taps koncertuzvedums, kurā skanēs gan latgaliešu, latviešu tautasdziesmu apdares, gan oriģinālmelodijas, uz kuru bāzes tiks veidotas arī oriģināldejas.

“Biedrībā ir pulcējusies entuziastu grupa, kuriem ir tuvs zaļais domāšanas veids, kas raksturīgs lauku sētām. Tās ir tradīcijas, ko vairāk piekopj lauku vidē.  Mūsu  mērķis un  galvenā ideja ir  panākt, lai lauku vidē notiek  daudz un dažādi kultūras pasākumi.  Šoreiz mums radās ideja, ka mēs gribētu izveidot lielāku koncertu, kas attiektos uz vasaras saulgriežu ritu.”

Jānis Mežinskis ir pārliecināts, ka vasaras saulgrieži ir īpašs laiks, tos ir svinējušas un svin joprojām, daudzas tautas pasaulē.

“Mēs šo svētku svinēšanu gribējām organizēt starptautiskā mērogā. Patreiz mums ir uzaicināti divi kori no Norvēģijas. Uzvedumā piedalīsies arī mūsu Rēzeknes kolektīvi  - Tehnoloģiju akadēmijas koris un Rēzeknes pilsētas vīru koris. Būs arī viesi no Rīgas – koklētāju ansamblis Austras  koks. Kā arī Rēzeknes jauniešu deju kolektīvs Dziga.”

Šogad mazo kultūras un tūrisma projektu konkursā, Rēzeknes pilsētas domes Kultūras komisija nolēma atbalstīt septiņus  projektus. Komisijas vadītājs Normunds Liepiņš uzskata, ka šādi nelieli projekti ir svarīgi, jo bez lielām naudām, tiek īstenotas oriģinālas un pilsētas ikdienā un svētkos tik nepieciešamas idejas.

Tāpat konkursa ietvaros tiks realizētas vēl vairākas idejas - “Fresh Terases” ābeļdārzā – uzstāsies vietēji mākslinieki, Latgales kultūras darbinieku piemiņas parkā tiks izveidots un uzstādīts informatīvais stends, izstrādāts  tūrisma ceļvedis un audio maršruts tiem, kuri grib redzēt pilsētu no neierastiem rakursiem, tiks atjaunotas un apgleznotas Mākslas nama darbnīcas ārsienas, izdots dzejoļu krājums.