XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteja 13. maijā ir pieņēmusi lēmumu piedāvāt e-dziesmu un deju svētku variantu.

"Pamatojoties uz pašvaldību aptaujas rezultātiem, gan svētku operatīvās vadības grupas ieteikumiem, svētku mākslinieciskā komanda ir izstrādājusi maksimāli droši svētku norisies scenāriju, kurš darba variantā ir nodēvēts "e-dziesmu svētku koncepts"," raidījumā Pēcpusdiena skaidro Skolēnu dziesmu un deju svētku pārstāve Inga Vasiļjeva.

Šī koncepcija ir akceptēta virzīšanai nākamā nedēļa Dziesmu svētku padomē.

Tas nozīmē, ka svētku norises notiks tikai pašvaldībās, tikai ārtelpās, dalībnieku skaits būs no viens līdz tajā brīdī valstī atļautajam, nebūs plašas pulcēšanās, lielu un garu mēģinājumu.

Inga Vasiļjeva skaidro, ka svētku rīkotāji aicinās un arī palīdzēs fiksēt videoierakstos dejas, koru priekšnesumus. Savukārt mākslinieciskā komanda meklēs risinājumus, lai šie ieraksti būtu pieejami dažādos digitālos formātos.

Līdz šim iecerētie un izstrādātie A, B, C norises scenāriji ir atlikti malā.

Valmieras pašdarbības kolektīvu vadītāju lēmumu nepiedalīties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos stāsta  Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" direktore, koordinatore Sanita Loze.

Iepriekš arī Talsu novada pārstāvji paziņojuši, ka pieņēmuši lēmumu nepiedalīties gaidāmajos svētkos.

Tā kā jau vairākas pašvaldības ir paziņojušas, ka saistībā ar nedrošo epidemioloģisko situāciju nepiedalīsies