Rīgas domes deputāti lems par nakts mēra iecelšanu dzīves kvalitātes uzlabošanai nakts tumšajā laikā. Deputātiem piedāvāta prezentācija par to, kā vēsturiski tikusi organizēta nakts dzīve pilsētās. Norādīts, ka, pašplūsmā atstāta, nakts dzīve izpaužas kā cilvēku pastiprināta alkohola lietošana, ballītes un trokšņošana. Savukārt, ja tā tiek apzināti organizēta, tad kļūst daudzveidīga, pilnvērtīga un droša.

Kā piemērs prezentācijā iekļauta Ņujorkas nakts dzīve, kas iedalīta vairākās kategorijās - bāri, ēdināšanas pakalpojumi, māksla un kultūra, sports un atpūta. Galvenie problēmjautājumi Rīgā esot apgaismojuma neesamība, dažādu aktivitāšu trūkums, drošības izaicinājumi, tostarp konflikti, alkohola un narkotiku lietošana, transporta trūkums, prostitūcija u.c.

Par ieceri iecelt pilsētā nakts mēru stāsta Rīgas domes deputāte, Neatkarīgās izglītības biedrības valdes locekle Laima Geikina.

Ieceri vērtē biedrības "Pilsēta cilvēkiem" pārstāvis Kārlis Krēķis.