Latvijas Nacionālajā kultūras centrā 25.oktobrī notika XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI deju svētkiem veltīta noslēdzošā padomes sēde, kuras uzmanības lokā galvenie secinājumi par aizvadītajiem Svētkiem.

Svētki iezīmējās ar vairākiem izaicinājumiem un jauninājumiem. Vispirms tas bija rekordliels dalībnieku skaits – 43 219 dalībnieki no 118 Latvijas pašvaldībām un 21 pasaules valsts, tostarp 16 500 kordziedātāji, 18 174 dejotāji, 8545 citu amatiermākslas kolektīvu pārstāvji.

Raidījumā Pēcpusdiena Dziesmu un deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča iepazīstina ar galvenajiem secinājumiem.

Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, pētniece Anda Laķe iepazīstina ar pētījumu "Dziesmu un deju svētku kopienas iezīmes Baltijas valstu simtgadē".