Būtiska sabiedrības daļa atzīst, ka ir slikti informēta par apdraudētajām sugām un sugu aizsardzības pasākumiem, vienlaikus norādot, ka sugu izzušana ir nopietna Latvijas problēma. Deviņi no 10 Latvijas iedzīvotājiem atzīst, ka sabiedrība ir vairāk jāinformē par sugu aizsardzības nozīmi, liecina “LIFE FOR SPECIES” projekta veiktā aptauja.

Plašāk stāsta projekta “LIFE FOR SPECIES” komunikācijas vadītāja Maija Medne.