Saeima 2. jūlija ārkārtas sēdē apstiprināja Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam, kas nosaka stratēģiskos mērķus, prioritātes un uzdevumus Latvijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai nākamajā septiņu gadu plānošanas periodā. NAP ir galvenais valsts attīstības plānošanas dokuments, un jaunā NAP vadmotīvs ir "Paradumu maiņa – ceļš uz attīstību". 

Lēmumprojektu atbalstīja 77 Saeimas deputāti, pret to bija 2 un tikpat balsojumā atturējās.

Ņemot vērā, ka NAP2027 tika izstrādāts un iesniegts Saeimā pirms Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas Latvijā, Saeima, apstiprinot NAP2027, pieņēma lēmumu ar uzdevumiem Ministru kabinetam veselības aprūpes un sabiedrības drošības, sociālās aizsardzības un vienlīdzīgu iespēju un tautsaimniecības jomās, kurus aktualizējusi Covid-19 izraisītā situācija.

Plašāk stāsta Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks.

Viedokli izsaka Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns un finanšu un investīciju eksperts Ģirts Rungainis.