Saeimas Sociālo un darba lietu komisija 7. jūlijā vienojās izvērtēt Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento" izstrādātos priekšlikumus grozījumiem Darba likumā par cilvēku ar invaliditāti darba tiesībām.

Labklājības ministrijas izstrādātie grozījumi Darba likumā paredz no likuma izslēgt normu, kas aizliedz darba devējam uzteikt darba līgumu darbiniekam, ja tas ir atzīts par invalīdu, izņemot atsevišķus gadījumus. Ministrija šīs normas izslēgšanu no likuma pamatoja ar nepieciešamību veicināt personu ar invaliditāti nodarbinātību.

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse skaidro iecerētās izmaiņas un vērtē Saeimas komisijas sēdē lemto.

Organizācijas "Sustento" pārstāve Iveta Neimane vērtē Labklājības ministrijas izstrādātos grozījumus Darba likumā.

Darba devēju konfederācijas sociālo lietu un sociālās drošības eksperts Pēteris Leiškalns vērtē Labklājības ministrijas un nevalstisko organizāciju priekšlikumus

Savukārt Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Skride analizē nevalstisko organizāciju priekšlikumus un komentē izskanējušos viedokļus.