Reflektanti 4. jūlija var sākt reģistrēties studijām augstskolās un koledžās, nosaka valdības apstiprinātā kārtība.

Reflektantu, kuri ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, reģistrāciju varēja sākt jau no 18.aprīļa.

Plašāk skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Dace Jansone.