Ir sākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu un bioloģiski vērtīgo zālāju atbilstību Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamiem biotopiem.

Plašāk stāsta Dabas skaitīšanas projekta vadītāja Irisa Mukāne.

Dabas skaitīšanā Latvijas teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos, un eksperti apsekošanu veic katru gadu noteikto kvadrātu ietvaros, nevis novadu teritoriju robežās. Tādēļ biotopi – ilglaicīgi veidojušās un pareizi apsaimniekotas teritorijas, kurās sastopama lielāka dabas daudzveidība – daļā novadu tiek vērtēti vairāku sezonu ietvaros.

Savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes dabas tūrisma speciālists Andris Soms stāsta, kuri dabas objekti ārkārtas situācijas laikā ir slēgti apmeklētājiem un kur var iegūt visprecīzāko informāciju par dažādiem dabas objektiem un iespējām tos apmeklēt.