Normas, kas aizliedz profesionālā dienesta karavīram būt par politiskās partijas biedru, atbilst Satversmei – tā lēmusi Satversmes tiesa. Tās lēmums attiecas tieši uz karavīru dalību partijā, tiesa nav pievērsusies jautājumiem par dalību cita veida politiskos pasākumos. Vienlaikus Satversmes tiesa arī secinājusi, ka profesionālā dienesta karavīrs var paust savu politisko nostāju, arī nebūdams politiskās partijas biedrs – var piedalīties vēlēšanās, tautas nobalsošanā un likumu ierosināšanā.

Pieteikuma iesniedzēja lūdza izvērtēt, vai Militārā dienesta likumā ietvertais aizliegums profesionālā dienesta karavīram būt par politiskās partijas biedru nepārkāpj Satversmi. Tās 102. pantā ietverts biedrošanās brīvības un tiesiskās vienlīdzības princips, taču apstrīdētās normas aizliedzot viņai kā profesionālā dienesta karavīram būt par politiskās partijas biedru.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Andris Laviņš, skaidrojot spriedumu, uzsvēra, ka šāds ierobežojums nenozīmē neatbilstību Satversmei. Šis aizliegums vērsts uz Nacionālo bruņoto spēku politiskās neitralitātes saglabāšanu.