Attālinātajā mācību procesā visām iesaistītajām pusēm - skolēniem, pedagogiem un arī vecākiem var rasties jautājumi un problēmas, nespējot tikt galā ar mācību procesu. Lai sniegtu atbalstu, topošie pedagoģijas speciālisti piedāvā savu palīdzību.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studente Solvita Sadovska ir viena no tām, kura palīdz attālinātajās mācībās angļu valodā. Solvita Sadovska ir studiju programmas “Svešvalodas skolotājs” 4.kursa studente.

“Katru dienu viens skolēns, pagaidām tie ir rakstīšanas uzdevumi, kurus es konsultēju. Un bija interesants gadījums, ir arī bērni, kuri uzskata, ka studentam ir jāveic skolēna pienākumi, un piedāvāja uzrakstīt esejas viņu vietā, un tad jau jāpaskaidro, ka students ir tikai konsultants nevis skolēna pienākumu veicējs. Bija palīdzības sauciens no skolotāja, kurš nevarēja tikt galā ar excel failu, arī zvanīja un jautāja, ko tas varētu nozīmēt, jo tur bija kaut kas angļu valodā rakstīts, arī tikām veiksmīgi galā ar to,”stāsta Solvita Sadovska.

Solvita Sadovska paralēli studijām jau četrus gadu māca angļu valodu Dagdas novada Aleksandrovas pamatskolā, kas ir speciālā skola bērniem ar garīgiem traucējumiem. Arī tur šobrīd mācās attālināti, kā novērojusi Solvita, mācību process notiek, tomēr tas ir katram bērnam citādāks. Darba ir vairāk, tomēr, neraugoties uz to, viņa vēlas palīdzēt arī citiem skolēniem, un tā ir iespēja komunicēties, tā šobrīd pietrūkst, saka Solvita. Studenti gatavi palīdzēt tādos mācību priekšmetos, kā latviešu, krievu valoda, matemātika, dabaszinības un vēl citos.

“Tas ir mans aicinājums, ja es esmu izvēlējusies šo profesiju, tad noteikti man ir jāpalīdz.”

Savukārt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 4.kursa studente Ilze Kramerovska kā brīvprātīgā, posmā no pirmās līdz ceturtajai klasei, ir pieteikusies palīdzēt matemātikā. Līdz šim jautājumi un palīdzības meklējumi bijuši no vecākiem.

“Vecākiem palīdzēt ar metodēm, kā iemācīt, kā paskaidrot bērnam, jo viens ir tas, ka mēs saprotam paši, bet otrs – izskaidrot bērnam, kā mācīties, tas jau ir kaut kas cits. Izdomāt dažādas metodes, lai saprastu visi bērni,” saka Ilze Kramerovska.

Ilze pati ir sākumskolēna mamma un atzīst, ka šis laiks vecākiem nav vienkāršs.

“Man pašai kā pirmklasnieka mammai ir jāsēž diendienā līdz ar bērnu, man ir jāpalīdz viņam viss, jāpaskaidro, jāatver. Tas ir normāli, un tā dara visi vecāki, jo lielākās klasēs bērni ir patstāvīgāki, un viņi to var izdarīt paši, bet sākumskolas posms ir uz vecāku pleciem.”

Šobrīd palīdzību Ilzei lūguši bērnu vecāki no viņas paziņu loka. Arī, uzrunājot citus brīvprātīgos studentus, bija arī tādi, pie kuriem līdz šim neviens nav vērsies. Iespējams, ka daudzi, kuriem būtu jautājumi, nezina par šādu iespēju. Tāpēc, ir vajadzība atrast studentus, kuri ir gatavi palīdzēt, ir jāiet Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības mājas lapā – www.lizda.lv. Sadaļā - “Aktualitātes” ir raksts “Pedagoģijas studenti gatavi palīdzēt attālinātajās mācībās”, un,  to atverot, ir redzams pielikums ar studentu sarakstu. Šobrīd pieteikušies palīdzēt ir sešpadsmit studenti.