20. augustā Rīgas Stradiņa universitātē promocijas darbu "Ārstniecības augi latviešu tautas ārstniecības pierakstos un to praktiskā lietojuma analīze" aizstāvēs doktorante Inga Sīle. Profesores Maijas Dambrovas un docentes Editas Romānes vadībā tapušais darbs ir pirmais Latvijā izstrādātais pētījums etnobotānikā. Izpētīti 40 000 latviešu tautas ticējumi, rodot zinātnisku skaidrojumu tur minēto ārstniecības augu iedarbībai. Tikai 25% pieminēto augu ir zinātniski pierādīta iedarbība un doktorante uzskata, ka etnobotānikas pētījumi var radīt iespējas izmantot farmācijā pārējos 75% augu.

Papildus I. Sīle veica eksperimentus ar tautas ārstniecības pierakstos bieži minēto augu - ievas un pelargonijas - ekstraktiem. Pētniece pierādīja to pretiekaisuma īpašības, apstiprinot tautas ārstniecības pierakstos fiksētos novērojumus. Izpētīts arī ievas potenciāls kosmetoloģijā, secinot, ka augam piemīt pretnovecošanas efekts.