Tiesībsarga birojs 13. oktobrī rīkoja diskusiju “Tiesas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti”. Diskusijā pārrunāja jautājumus, kas skar ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām nostiprināto prasību – nodrošināt efektīvu tiesas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti vienlīdzīgi ar citiem un īpašu uzmanību veltīt 2020. gada ANO starptautiskajos principos un pamatnostādnēs par tiesas pieejamību personām ar invaliditāti noteiktajām vērtībām. Vienlaikus diskusijā arī skaidroja, kā Latvijā praksē tiek īstenota tiesas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti un vai šo jomu praktiķi saskata iespējamu problemātiku minēto tiesību efektīvā īstenošanā.

Plašāk stāsta Tiesībsarga vietniece, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne un Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska.