21. maijā tiešsaistē noritēja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) biedru sapulce, kura lēma par Pašvaldību savienības 31. kongresa norises vietu un laiku un par LPS domes funkciju deleģēšanu LPS valdei laikā līdz kongresam, kā arī par LPS priekšsēža pilnvaru pagarināšanu līdz 31. kongresam. Tāpat diskutēts par pārmaiņām, kas gaida pašvaldības pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Plašāk stāsta Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis priekšsēdis Gints Kaminskis.