Lai arī Latvijā ir plānota juriskonsulta studiju programmas likvidācija, biznesa augstskola "Turība" ir viena no tām, kas turpina jauno studentu uzņemšanu tajā, solot iespēju nepieciešamības gadījumā turpināt studijas citā programmā, bet arī atzīstot neskaidrības grāda piešķiršanas kārtībā.

Plašāk par juriskonsulta studiju programmas reformu stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone.

Situāciju skaidro biznesa augstskolas "Turība" Juridiskās fakultātes dekāns Jānis Načisčionis.

Viedokli izsaka Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes dekāns Andrejs Vilks.