Saeimas Juridiskajā komisijā turpina aizsākto aso diskusiju par bāriņtiesu darbu, to pilnvarām un iespējamo Bāriņtiesu likuma pilnveidi.

Saeimas Juridiskās komisijas deputāts Kārlis Seržants informē par diskusijas gaitu, skaidro, vai arvien valda radikāli pretēji uzskati par bāriņtiesu tiesībām pieņemt vienpersoniskus lēmumus izņemt bērnus no ģimenēm. Interesējamies, vai tiks veidota darba grupa bāriņtiesu darba pilnveidošanai un likuma grozījumu izstrādei.

Sēdes norisi vērtē un iespējamos risinājumus piedāvā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Laila Rieksta-Riekstiņa un Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere.

Līdz 1. oktobrim darba grupa izstrādās priekšlikumus, kā uzlabot normatīvo regulējumu, problēma nav normatīvajā regulējumā, bet tā piemērošanā. Par bāriņtiesām saņem daudz sūdzību, bet lielākajā daļā bāriņtiesu lēmumi ir pamatoti, skaidro Laila Grāvere.

Arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija saskaras ar lietām, ka bārintiesas nerīkojas bērna interesēs, bet skaidrs, ka nevalda bāriņtiesu patvaļa, vērtē Laila Rieksta-Riekstiņa.