Valdība 28. augustā pieņēma noteikumus, kas ļaus Latvijas komersantiem piešķirt finansējumu militāra vai divējāda pielietojuma produktu attīstības atbalstam.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizsardzības ministrija (AM) sagatavo un izsludina granta projektu konkursus militāra vai divējāda pielietojuma produktu attīstības atbalstam, izvērtē projektu iesniegumus, pieņem lēmumu par konkursu uzvarētājiem, piešķir atbalstu un nodrošina kontroli attiecībā uz sniegtā atbalsta izmantošanu atbilstoši tam paredzētajiem mērķiem.

Raidījumā Pēcpusdiena aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis skaidro, kādas iespējas turpmāk būs vietējiem uzņēmējiem.

Viedokli izsaka Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas vadītāja Elīna Egle un Rīgas Tehniskās universitātes Aizsardzības un militāro tehnoloģiju centra vadītājs Juris Ķiploks.