Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir sagatavojusi noteikumu projektu "Depozīta sistēmas darbības noteikumi", kas paredz, ka depozīta iepakojuma pieņemšanas vietās ikvienam būs iespēja nodot arī bojātu iepakojumu jebkādā stāvoklī.

Priekšlikuma īstenošana novedīs pie nesamērīgiem sistēmas krāpniecības riskiem, neizbēgamas produktu sadārdzināšanās veikalu plauktos, turklāt tā padarītu sistēmu finansiāli neilgtspējīgu un potenciāli novestu pie sistēmas maksātnespējas. Ņemot vērā īso termiņu viedokļu sniegšanai par jauno noteikumu redakciju, ir pamats uzskatīt, ka tie ir netieši mēģinājumi ietekmēt depozīta sistēmas (DS) darbību un padarīt to neefektīvu un sabiedrībai dārgu.

Kāpēc VARAM sagatavotais noteikumu projekts sistēmas darbību padara par neiespējamu, skaidro "Depozīta iepakojuma operators" valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola skaidro, ko paredz regulējums, kāpēc tas ir tieši tāds.

Viedokli izsaka SIA "Wingo Deposit" pārstāvis Vismants Menjoks.