Eiropas Savienības (ES) mēroga pētījumā par atsaukumu efektivitāti secināts, ka trešdaļa ES patērētāju turpina lietot bīstamās preces arī pēc tam, kad ir redzējuši paziņojumu par preces atsaukumu. Tāpēc ar mērķi informēt patērētājus par preču atsaukumu nozīmīgumu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) realizē informatīvo kampaņu "Neignorē atsaukumus!".

Par kampaņu stāsta Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Santa Zarāne.