Valdība 30. jūlijā ārkārtas sēdē bez garām diskusijām atbalstīja likumprojektu par vakcinācijas pret Covid-19 veicināšanas loteriju ar naudas balvu fondu 720 000 eiro.  Valdības pieaicinātie eksperti loterijas rīkošanu neatbalsta, jo nākotnē jebkurus citus plašai sabiedrībai aktuālus jautājumus var nākties risināt ar naudas palīdzību.

Par loterijas noteikumiem stāsta Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders, par viedokļiem ekspertu grupā - Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks un akadēmiskās vides ekspertu darba grupas Covid-19 izraisītās krīzes pārvaldības rīcības scenāriju novērtēšanai vadītājs Vladislavs Vesperis,kā arī izskan sociālantropoloģes Aivitas Putniņas atziņas, vai ar šādiem paņēmieniem iespējams veicināt vakcinēto skaitu.

Lai piedalītos vakcinācijas loterijā, iedzīvotājiem nebūs īpaši jāpiesakās, jo izmantos datubāzēs esošo informāciju par vakcinētajiem. Izlozē piedalīsies arī tie, kuri tikai sākuši vakcinācijas kursu un divas diennaktis pirms kārtējās izlozes būs saņēmuši vienu no divām potēm pret Covid-19, un arī Covid-19 pēdējos sešos mēnešos pārslimojušie, kuriem pietiekamu aizsardzību veido viena vakcīnas deva. No dalības loterijā varēs arī atteikties, par to informējot Nacionālo veselības dienestu.

Vakcinācijas loteriju plānots organizēt nedēļas izložu un noslēguma izlozes veidā, un ir paredzēti vairāku veidu laimesti. Nedēļas izlozē katru nedēļu tiek izlozēti pieci dalībnieki: pa vienam no katra reģiona atbilstoši dalībnieka deklarētajai dzīvesvietai. Viņu starpā pēc nejaušības principa tiek izlozēti pieci naudas laimesti – divi pa 2500 eiro, divi pa 5000 eiro un viens 10 000 eiro vērtībā. Izloze paredzēta televīzijas programmā, kurā laimētājam ir jāpiedalās. Papildus katru nedēļu tiek izlozētas 150 naudas balvas – katra 100 eiro vērtībā.

Vakcinācijas loterijas likums papildu balvas paredz senioriem. Proti, katru nedēļu izlozēs piecus dalībniekus, kuri līdz vakcinācijas brīdim ir sasnieguši pilnus 60 gadus, kuri katrs saņem naudas laimestu 1000 eiro vērtībā. Šie seniori tiks izlozēti pa vienam no katra reģiona atbilstoši dalībnieka deklarētajai dzīvesvietai.

Loterijas noslēgumā plānota lielā laimesta izloze, kurā tiek izlozēti pieci dalībnieki, kuru starpā tiek izlozēti pieci naudas laimesti: divi pa 15 000 eiro, divi pa 25 000 eiro un vienas laimests 100 000 eiro vērtībā. Šī izloze notiks televīzijas programmā, kurā laimētājam ir jāpiedalās.

Cilvēki, kuri būs vinnējuši iknedēļas izlozēs, turpmākajās iknedēļas izlozēs nepiedalīsies, bet varēs pretendēt uz lielo laimestu. Laimestus neapliks ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Vakcinācijas loteriju organizēs un administrēs Nacionālais veselības dienests, bet atspoguļos – Latvijas Televīzija.