Ministru kabinets 9. janvārī apstiprināja pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, apņemoties pakāpeniski celt zemāko algas likmi pedagogiem laika periodam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim. Taču izmaiņu apmēru faktiski piesaistot skolu tīkla sakārtošanas rezultātiem. Papildus tam izskanējis, ka Izglītības un zinātnes ministrija plānojot veidot jaunu pedagogu interešu organizāciju. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība paudusi neizpratni par šādas organizācijas izveidi.

Raidījumā Pēcpusdiena uzklausām Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāju Ingu Vanagu, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāri Līgu Lejiņu,  un Latvijas pašvaldību savienības padomnieci izglītības jautājumos Ināru Dunduri.