Ministru kabinets 25. janvārī apstiprināja grozījumus Valsts civildienesta likumā, ar ko paredzēts uzlabot valsts pārvaldes iestāžu vadītāju karjeras pārvaldību, to padarot caurskatāmāku un palielinot politisko neitralitāti valsts pārvaldes iestāžu vadībā.

Grozījumos paredzēts, ka iestāžu vadītāji, tai skaitā valsts sekretāri, amatu var ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Tādējādi plānots gan stiprināt demokrātijas principus, gan veicināt dinamiku, kas rada piemērotus apstākļus pārmaiņām un attīstībai.

Ar izmaiņām iepazīstina Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta juriskonsulte Kristīne Stone.

Viedokli izsaka Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā Andris Grafs.