Ministru kabinets 9.oktobrī uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par skolotāju sagatavošanas programmas atbalstu.

Lai arī turpmāk garantētu labāko, mērķtiecīgāko un zinošāko speciālistu nonākšanu skolās, nepieciešams valsts atbalsts, uzsvēra ministrijā. Kā viens no veiksmīgiem piemēriem jauno skolotāju piesaistei skolās ir nodibinājums "Iespējamā misija", kas, pēdējos desmit gadus īstenojot praksē balstītu mācību programmu, nodrošina jauno skolotāju atlasi un sagatavošanu.

Raidījumā Pēcpusdiena Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece finanšu un statistikas jomā Diāna Laipniece iepazīstina ar sagatavoto ziņojumu

„Iespējamās misijas” direktore Edīte Millere skaidro, kādas šobrīd ir problēmas nodibinājumam ar finansējuma piesaisti.

Viedokli izsaka Sabīne Vīksne, Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja, Iespējamās misijas dalībniece.