Lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājiem atbalstu sniedzošo Latvijas nevalstisko organizāciju (NVO) darbības nepārtrauktību - brīvprātīgā darba veicēju piesaistīšanu un informācijas apmaiņas nodrošināšanu, brīvprātīgo darba koordinēšanu, informatīvo resursu uzturēšanu un to attīstību, ziedojumu piesaistes nodrošināšanu u.c. aktivitātes, kas veicina atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā - Ministru kabinets pēc Kultūras un Iekšlietu ministriju iniciatīvas no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķiris vēl 310 000 eiro.

Par iespējām nevalstiskām organizācijam pretendēt uz valsts atvēlētajiem līdzekļiem stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktores vietnieks Reinis Lasmanis.

Kāds bijis atbalsts līdz šim un kāds NVO devums atbalsta nodrošināšanā Ukrainai, stāsta biedrības "Tavi draugi" dibinātājs un vadītajs Ulvis Noviks.