IZM grozījumi paredz noteikt augstskolu tipus - universitāte, lietišķo zinātņu augstskola un mākslas un kultūras augstskola, kā arī noteikt atbilstības kritērijus universitātes, augstskolas un mākslas un kultūras augstskolas statusa iegūšanai.

Tāpat plānots, ka Augstskolu likums tiks papildināts ar normatīvo regulējumu attiecībā uz augstskolu padomi, tiks mainītas likuma normas par rektora ievēlēšanas kārtību augstskolā un noteiks, ka tiek likvidēta Augstākās izglītības padome (AIP), tās funkcijas nododot Studiju kvalitātes komisijai un Latvijas Zinātnes padomei (LZP).

IZM likumprojektā rosina, ka Ministru kabinets (MK) varētu noteikt valsts dibinātās augstskolas rektora amata pretendentu pieteikšanās nosacījumus, kārtību kādā atlasa un vērtē pretendentus, kā arī kārtību, kādā ieceļ amatā un atceļ no amata valsts dibinātās augstskolas rektoru.

Skaidro izglītības ministre Ilga Šuplinska. Komentē Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta Latvijā vadītājs Andris Grafs un Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Jānis Vētra.