Valerija Seile - izglītota, stipra un sabiedrības cieņu ieguvusi personība,  bija izcila pedagoģe, politiķe un sabiedriskā darbiniece. Šādi raksturot sievietes 20.gadsimta sākumā Latgalē nevarēja bieži. Šogad Valerijai Seilei tiek atzīmēta 130. gadadiena. Atceroties izcilo un spēcīgo personību, Latgales Kultūrvēstures muzejā izveidota izstāde un video stāsts. 

Šodien par Valerijas Seiles klātbūtni Rēzeknē liecina viņas vārdā nosauktā iela, tajā atrodas māja ar piemiņas plāksni, kas vēsta, ka šajā ēkā dzīvoja pedagoģe, latgaliešu publiciste, bibliogrāfe Valerija Seile. Aizvadītajā gadā pašreizējās mājas saimnieki Latgales Kultūrvēstures muzejam deva ziņu, ka ēkas bēniņos atraduši Valerijas Seiles mantas, brīdinot gan, ka tās ir sliktā stāvoklī, tāpēc, iespējams, muzejs tās nemaz neņems. Taču, ierodoties Valerijas Seiles mājā, speciālisti ieraudzīja muzejam nozīmīgus priekšmetus, par tiem vairāk stāsta muzeja galvenā krājuma glabātāja Renāte Vancāne.

„Viens no tiem ir etežere, kas attiecināma uz 20.gadsimta pirmo pusi, tā ir ar trim vaļējiem plauktiem, lejā ir plaukts ar slēdzamām durvīm, virs tā divas nelielas atvilktnītes, otra ir ceļojuma lāde, 19.gadsimta ražojums, kas noteikti ir rūpnieciski ražota, un, pētot materiālus, mēs sapratām, ka tā ir tā laika Krievijā ražota ceļojuma lāde. Mēs pieļaujam, ka ar šo ceļojuma lādi Valerija Seile ir atgriezusies no Krievijas.”

Mājas bēniņos tika atrasts spogulis ar galdiņu un vietējo amatnieku darināta vienkārša koka lāde. Valerijas Seiles mantas, kas bija ķirmju saēstas un sašķiebušās,  ir atjaunotas un šobrīd atrodas muzeja izstādē, kas veltīta Valerijas Seiles 130. gadadienai.  Ja vairāk par Valerijas Seiles personību, droši var teikt, ka viņa 20.gadsimta sākumā kļuva par redzamāko sievieti Latgalē, kas spēja izcelties vīriešu vidū.

„Tā laika ļoti spēcīga personība, jo tā laika sievietes uzdevums bija sēdēt mājās, audzināt bērnus, aiziet uz baznīcu, tas bija maksimālais, ko no viņas prasīja, bet tā, kā viņai bija šī izglītība, un viņa saprata, ka var dot no sevis daudz. Ar savu gribasspēku, ar savu neatlaidību bija viena no tām, kas ienesa Latgalē izglītību.”

Valerija Seile par sevi ir teikusi, ka visu savu spēku ir atstājusi izglītības nozarē, gan audzinādama trūcīgos bērnus un skolēnus, gan strādājot literārajā un sabiedriskajā jomā, vairāk par Valeriju Seili stāsta Latgales Kultūrvēstures muzeja vēsturnieks Kaspars Strods.

„Pirmais no svarīgajiem aspektiem ir tas, ka viņa bija pirmā sieviete ar augstāko izglītību, un pēc tam jau sekoja  viņas pedagoģijas darbs, viņa bija viena no tām, kas vēl pirms Latvijas Republikas izveidošanas aizsāka šo skolotāju kursu vadīšanu tepat Latgalē. Un tā bija viņas galvenā artava. Un te mēs redzam arī vienu no viņas citātiem, ka sabiedrības viena no bagātībām ir gudrs skolotājs.”

Valerijas Seile bija viena no sievietēm, kas piedalījās Latgales kongresa organizēšanā, vadīja Daugavpils Valsts skolotāju institūtu, popularizēja latgaliešu kultūru un valodu, no 1920.-1922. gadam strādāja Latvijas Satversmes sapulcē, bija arī Izglītības ministra biedre. Jāpiebilst, ka par godu Valerijas Seiles 130. gadadienai nupat ir atjaunota „Valerijas Seiles balva”, kas būs apbalvojums novadpētniecībā Rēzeknes pilsētā un novadā. Konkurss norisināsies vienu reizi divos gados,  tā kopējais balvu fonds 1000 eiro.